Fejlbehæftede alarmer solgt i Rødovre

En importør fra Rødovre har nu fået en advarsel og en klækkelig bøde, efter at det er kommet frem, at firmaet har importeret alarmer fra bl.a. Kina, som hverken overholder stærkstrømsreglementets krav om CE-mærkning eller de europæiske EMC-direktiver. ”Alarmerne fungerer sådan set som de skal”, vurderer en tekniker, men den manglende CE-mærkning betyder, at der ikke er foretaget de krævede tests vedr. sikkerheden, og at der derfor potentielt er risiko for at få elektrisk stød. Alarmerne er nu trukket tilbage, og virksomhedens importtilladelse er midlertidigt inddraget, mens sagen færdigbehandles.

Brug kun godkendte alarmer

Det er fristende at købe de billige kinesiske varer, som i princippet kan være udmærkede. Man bør dog altid for en sikkerheds skyld kontrollere, at apparaterne som minimum er mærket med CE-mærket, og dermed sikkerhedsgodkendte. Rødovre politi betegner dog hændelsen som et engangstilfælde, og understreger, at anskaffelse af en alarm er en rigtig god ide. ”Køb den hos en større forhandler eller et sted du har tillid til, og følg de anvisninger der følger med pakken”, anbefales det.

En alarm er mest effektiv, hvis den er synlig

Københavns kommune udgav sidste år en vejledningsbrochure i opsætning af alarmer, og her fremgår det bl.a., at selve mærkningen er en væsentlig del af alarmens præventive effekt. Der følger som regel en række mærkater med en alarm-sæt, og det er en rigtig god ide at bruge dem ved vinduer og yderdøre. Det gør heller ikke spor, at bevægelsessensorer og andre dele af alarmen er synlige udefra, så tyven kan se, at der er tale om en reel ”risiko”.